تحلیل مبدل حرارتی دو لوله ای جریان مخالف در میپل

تحلیل مبدل حرارتی دو لوله ای جریان مخالف در میپل

تحلیل مبدل حرارتی دو لوله ای جریان مخالف در میپل

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

یک مبدل حرارتی دو لوله ای همانند شکل زیر موجود است.

 

این پروژه پویایی دما مبدل حرارتی دو لوله جریان مخالف را مدل می کند.معادلات حاکم بر مسئله با درنظر گرفتن موارد زیر لحاظ گردیده اند.

 • تعادل حرارتی لوله
 • تعادل حرارتی دیواره لوله (دیواره لوله دارای ضخامت می باشد.)
 • تعادل حرارتی پوسته

پارامترهایی که تحت عنوان خواص سیالات و هندسه مسئله تعریف گردیده اند به شرح زیر می باشد:

ظرفیت گرمایی مخصوص برای سیال داخل لوله ، سیال داخل پوسته و دیواره لوله

چگالی مربوط به سیال های داخل لوله و پوسته و دیواره لوله

نرخ های جریان مربوط به سیال ها

ضریب انتقال حرارت (جابجایی) سیال های درون پوسته و لوله

ضریب رسانش حرارتی دیواره لوله

طول مبدل

قطر داخلی و خارجی لوله داخلی و قطر داخلی لوله خارجی

پارامتر هایی که تحت عنوان شرایط اولیه و مرزی تعریف گردیده اند به شرح زیر می باشد:

دمای سیال ورودی به لوله

دمای سیال ورودی به پوسته

دمای ابتدایی دیواره

دو طرف دیواره لوله ( دو طرف انتهایی دیواره) عایق در نظر گرفته شده اند.

 

هدف مسئله یافتن دمای سیال ها در مقاطع مشخصی از مبدل به ازای زمان های مختلف می باشد .

 

برای هر فرمول و کد نویسی صورت گرفته توضیحاتی در بالای هر کد آمده است.کد نویسی با طراحی فوق العاده زیبا (همراه با تصویر) و بسیار ساده صورت گرفته است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000تومان)   می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس طراحی مبدل های حرارتی ، دینامیک سیالات محاسباتی و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

کد نویسی به سادگی قابل ویرایش بوده و می توانید داده های خود را به راحتی جایگزین مقادیر پیش فرض کنید.در صورت داشتن هرگونه سوالی در زمینه فایل خریداری شده می توانیداز طریق راه ارتباطی (پشتیبانی مشتریان در این فروشگاه )آن را با ما در میان بگذارید.

 

تصاویر زیر مربوط به کد نویسی و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

(شکل فوق توزیع دما را در مقطع میانی مبدل به ازای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد.)

 

 

 


بهینه سازی طراحی جوش در میپل

بهینه سازی طراحی جوش در میپل

بهینه سازی طراحی جوش در میپل

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

 تصویر زیر حاکی از آن است که یک عضو به یک تیر جوش داده شده است.یک نیرو نیز به انتهای عضو وارد می گردد.

 

 

تیر باید به ازای حداقل هزینه ، با تغییر ابعاد جوش و عضو بهینه سازی شود.محدودیت هایی که باید رعایت شوند شامل تنش برشی برای جوش ، تنش نرمال مربوط به تیر و حداکثر خیز انتهای عضو است.

پارامتر هایی که علاوه بر محدودیت های موجود به عنوان ورودی برای نرم افزار تعریف گردیده اند به شرح زیر می باشد:

مدول یانگ ، مدول برشی برای تیر ، مقدار نیرو ، L ، هزینه هر واحد حجم مواد جوش ، هزینه کار در واحد حجم جوش ، هزینه هر واحد حجم عضو

برای هر فرمول و کد نویسی صورت گرفته توضیحاتی در بالای هر کد آمده است.کد نویسی با طراحی فوق العاده زیبا (همراه با تصویر) و بسیار ساده صورت گرفته است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 1500 تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس طراحی اجزا و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

 

کد نویسی به سادگی قابل ویرایش بوده و می توانید داده های خود را به راحتی جایگزین مقادیر پیش فرض کنید.در صورت داشتن هرگونه سوالی در زمینه فایل خریداری شده می توانید از طریق راه ارتباطی (پشتیبانی مشتریان در این فروشگاه) آن را با ما در میان بگذارید.

تصاویر زیر مربوط به کد نویسی این فایل می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 


حل عددی معادله حرارت برای یک میله یک بعدی به روش کرنک نیکلسون در متلب

حل عددی معادله حرارت برای یک میله یک بعدی به روش کرنک نیکلسون در متلب

حل عددی معادله حرارت برای یک میله یک بعدی به روش کرنک نیکلسون در متلب

 

 

 

 

 

این روش یکی از روش های بسیار پرکاربرد در شبیه سازی معادلات گرما می باشد.

در تحلیلی عددی روش کرنک نیکلسون یک روش تفاضل محدود است که برای حل عددی معادله حرارت  و معادلات دیفرانیسل مشابه بکار برده می شود. این روش شامل گام زمانی با دقت مرتبه دوم و بصورت ضمنی می باشد و از لحاظ عددی پایدار است. برای معادلات نفوذ (و بسیاری دیگر از معادلات) می توان اثبات کرد که روش کرنک نیکلسون بصورت بی قید (بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی) پایدار است. با این وجود حل تقریبی آن در صورتی که نسبت گام زمانی به مربع گام مکانی بزرگ باشد (عموما بزرگتر از نیم) می تواند شامل نوسانات قابل توجهی در حل عددی باشد.

شرح پروژه :

میله ای همانند شکل زیر را در نظر بگیرید.

معادله انتقال حرارت برای مسئله به شکل زیر تعریف شده است.

شرایط مرزی و اولیه به شکل زیر است.

 

شرایط مرزی :                                                                      

 

شرایط اولیه  :    

                                                                                                                 

 

هدف مسئله یافتن توزیع دما به روش کرنک نیکلسون به ازای زمان های مختلف بر روی میله به طول یک  می باشد.

گسسته سازی معادله حرارت به این روش مطابق شکل زیر است :

 

 

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس انتقال حرارت ، دینامیک سیالات محاسباتی و...  مورد استفاده قرار گیرد.

 

تصاویر زیر مربوط به کد نویسی و نتایج حاصل از اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 

 

 


طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

 

 

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

یک سیستم متشکل از جرم ، فنر و دمپر تحت یک نیرو قرار دارد که فرکانس آن با فرکانس طبیعی سیستم برابر است و سبب بروز پدیده تشدید می شود.

 

این برنامه مقدار بهینه سختی فنر و دمپر جاذب را برای به حداقل رساندن ارتعاشات سیستم محاسبه می کند.در نهایت نمودار پاسخ فرکانسی و دامنه بر حسب زمان ، در حالت بدون سیستم جاذب و با وجود سیستم جاذب برای سیستم ارتعاشی رسم می گردد.نتایج گویای تاثیر سیستم جاذب در کاهش ارتعاشات است.

پارامترهایی که به عنوان ورودی برای نرم افزار تعریف گردیده است به شرح زیر می باشد(با توجه به شکل) :

                m2    ,   m1     ,   K1     ,   b1

(همچنین موارد فوق قابل تغییر است.)

 

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس ارتعاشات و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

 

نتایج اجرای برنامه در تصاویر زیر قابل مشاهده است.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدیدی باز کنید.

 

 

 


محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

یک پمپ برای انتقال جریان از یک مخزن به دیگری همانند شکل طرح ریزی شده است.  در دو طرف پمپ شیر های کنترل کننده قرار دارد.هر مخزن در معرض هوا قرار دارد.این پروژه مقدار جریان در لوله را با حل معادله برنولی برای سیستم با توجه به هد پمپ ، اصطکاک ناشی از لوله و اتصالات محاسبه می کند.

پارامترهایی که تحت عنوان ورودی به نرم افزار باید داده شود به شرح زیر است (با توجه به شکل):

L1 ، طول لوله در طرف چپ پمپ

D1 : قطر لوله در طرف چپ پمپ

L2 : طول لوله در طرف راست پمپ

D2 : قطر لوله در طرف راست پمپ

زبری لوله

Z1, Z2 : ارتفاع سیال در مخازن نسبت به سطح مبدا

هد پمپ

افت هد پمپ در ورودی و خروجی پمپ

ضریب اصطکاک ناشی از شیر ها

چگالی سیال

وسکوزیته سیال

(آحاد بر اساس سیستم SI می باشد.)

هدف پروژه محاسبه نرخ جریان در لوله می باشد.

کد نویسی این پروژه در قالب یک محیط گرافیکی صورت گرفته است. برای تغییر پارامتر ها احتیاج به هیچ گونه کد نویسی ندارید و با کلیک بر روی محاسبه نرخ جریان ، نتیجه بصورت عددی نمایش داده می شود.همچنین  یک فایل بصورت pdf  نیز (در 17 صفحه )  گردآوری شده است که در آن به بحث های مرتبط با پروژه از قبیل افت های جزئی ، افت بر اثر اصطکاک ، رابطه انرژی (برنولی) و حل چند مثال پرداخته شده است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000 تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس مکانیک سیالات و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


حل عددی معادله موج یک بعدی مرتبه دوم در میپل

حل عددی معادله موج یک بعدی مرتبه دوم در میپل

حل عددی معادله موج یک بعدی مرتبه دوم در میپل

 

 

 

 

 

 

 

حل عددی به روش تفاضل محدود صورت گرفته است.

شرح پروژه :

معادله موج یک بعدی (دارای یک متغیر مستقل مکانی) ، همراه با شرایط اولیه و مرزی به شکل زیر تعریف شده است:

هدف مسئله حل عددی معادله موج به روش تفاضل محدود می باشد. (نتایج را بصورت عددی، انیمیشن  و نمودار ، در بازه های زمانی مختلف بدست آورید.)

کد نویسی این پروژه در میپل صورت گرفته است. همراه فایل  برنامه نویسی یک فایل راهنما بصورتpdf  (در 5  صفحه)  نیز گردآوری شده است. با مطالعه ی این فایل می توانید نسبت به کد نویسی های صورت گرفته در این پروژه اشراف کامل داشته باشید.(لازم به ذکر است که شرایط مرزی و شرایط اولیه قابل تغییر است و با مطالعه ی فایل راهنما می توانید چگونگی انجام تغییرات را بیاموزید.)

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس ریاضیات مهندسی ، دینامیک سیالات محاسباتی و ... مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است قیمت واقعی این محصول بیش از 50 هزار تومان است.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

مقایسه نتایج حاصل از دو روش حل عددی برای معادله انتقال حرارت

 

 

 

 

روش های عددی که مورد بررسی قرا گرفته اند روش تفاضل محدود و روش سری فوریه می باشند.

شرح پروژه :

معادله انتقال حرارت یک بعدی (دارای یک متغیر مستقل مکانی) وابسته به زمان ، برای یک مسئله خاص(ناهمگن) به شکل زیر تعریف شده  است:

مقدار 0.208 مربوط به  ضریب نفوذ حرارتی می باشد. ضریب نفوذ حرارتی در علم انتقال حرارت ، معیاری از توانایی یک ماده در رسانش گرما در قیاس با ذخیره انرژی گرمایی در آن ماده است.این کمیت به صورت نسبت گرمای عبور کرده به گرمای ذخیره شده توسط واحد حجم ماده است.

هر چه مقدار عددی  این ضریب بزرگتر باشد انتشار گرما از درون ماده سریع تر صورت می گیرد و بر عکس اگر این ضریب  کوچک باشد مقدار گرمای ذخیره شده در مقایسه با گرمای شارش شده بیشتر است.

شرایط اولیه و مرزی این پروژه بصورت زیر تعیین شده اند:

شرط اولیه :                                               

 

 

 

شرایط مرزی :                                                                                                                                                                     

 هدف مسئله پیدا کردن توزیع دما به ازای زمان های مختلف  با استفاده از دو روش عددی( تفاضل محدود ، روش فوریه) و مقایسه نتایج با یکدیگر می باشد .

کد نویسی این پروژه در میپل و متلب صورت گرفته است. همراه فایل های برنامه نویسی یک فایل راهنما بصورتpdf  (در7 صفحه)  نیز گردآوری شده است. با مطالعه ی این فایل می توانید نسبت به کد نویسی های صورت گرفته در این پروژه اشراف کامل داشته باشید.

 

 این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس انتقال حرارت ، دینامیک سیالات محاسباتی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 


دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

دستورالعمل آزمایش نیروی برشی

 

 

 

 

 

این فایل بصورت pdf بوده و در 26 صفحه گردآوری شده است.این فایل به شرح کامل دستگاه اندازه گیر نیروی برشی پرداخته و مقادیر بدست آمده از روش تجربی را با روش نظری مقایسه می کند.مهمترین موضوعاتی که در این فایل به آن پرداخته شده است به شرح زیر می باشد:

 • تشریح جامع دستگاه
 • نمایش اصل برش عرضی در مکانیک
 • محاسبه بار مقطعی در تیر ها
 • دیاگرام برشی تیر ها بویژه با معرفی نقاط بارگذاری
 • صحت سنجی نتایج بدست آمده

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از این فایل می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


حل عددی توزیع دما در یک میله با توزیع دمای اولیه به روش تفاضل محدود در میپل

حل عددی توزیع دما در یک میله با توزیع دمای اولیه به روش تفاضل محدود در میپل

حل عددی توزیع دما در یک میله با توزیع دمای اولیه به روش تفاضل محدود در میپل

 

 

 

 

معادله انتقال حرارت یک بعدی ( دارای یک متغیر مستقل مکانی) وابسته به زمان در مختصات کارتزین به شکل زیر می باشد:

 

 

 

 

 

که در معادله فوق u  تابعی از مکان و زمان می باشد.

ضریب نفوذ گرمایی در علم انتقال حرارت ، معیاری از توانایی یک ماده در رسانش گرما در قیاس با ذخیره انرژی گرمایی در آن ماده است.این کمیت به صورت نسبت گرمای عبور کرده به گرمای ذخیره شده توسط واحد حجم ماده است.

هر چه مقدار این ضریب بزرگتر باشد انتشار گرما از درون ماده سریع تر صورت می گیرد و بر عکس اگر این ضریب کوچک باشد مقدار گرمای ذخیره شده در مقایسه با گرمای شارش شده بیشتر است.در معادله فوق k بیانگر ضریب نفوذ حرارتی می باشد.

شرایط مرزی برای این مسئله به شکل زیر می باشند.

 

شرایط فوق بدین معنا هستند که دو طرف میله در دمای ثابت صفر (به ازای همه بازه های زمانی) قرار دارند.

شرایط اولیه نیز به شرح زیر می باشد:

 

شرط فوق توزیع دما در میله  در زمان صفر را نشان می دهد.

هدف مسئله پیدا کردن توزیع دما به روش تفاضل محدود به ازای زمان های مختلف بر روی میله به طول یک  می باشد.

کد نویسی این پروژه در میپل صورت گرفته است.همراه فایل برنامه نویسی یک فایل راهنما بصورتpdf  (در5 صفحه)  نیز گردآوری شده است.این فروشگاه این تضمین را به شما می دهد که با یک بار خواندن فایل راهنما به راحتی می توانید انواع معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با شرایط مرزی و شرایط اولیه متفاوت را در زمان بسیار کوتاهی حل کنید و نتایج را بصورت مقدار،انیمیشن وپروفیل ... مشاهده نمایید.

پروفیل های دمایی بدست آمده ازروش تفاضل محدود در 3 زمان مختلف مطابق شکل زیر می باشد:

 

 

 

 

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس انتقال حرارت ، دینامیک سیالات محاسباتی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 


حل معادله موج دو بعدي مرتبه اول به روش ليپ فراگ و مقایسه آن با روش Ftcs در متلب

حل معادله موج دو بعدي مرتبه اول به روش ليپ فراگ و مقایسه آن با روش Ftcs در متلب

حل معادله موج دو بعدي مرتبه اول به روش ليپ فراگ و مقایسه آن با روش Ftcs در متلب

 

 

 

 

 

در تجزیه و تحلیل عددی، روش FTCS یک روش اختلاف محدود است که برای حل عددی معادلات حرارتی و معادلات دیفرانسیل پارابولیکی مشابه استفاده می شود.

معرفی معادله موج دو بعدی:

معادله موج دو بعدی (دارای دو متغیر مستقل مکانی) مرتبه اول با فرض این که سرعت موج در دو جهت x,y با یکدیگر متفاوت باشد به شکل زیر تعریف می شود :

 

ما در این پروژه قصد داریم معادله موج را با روش صریح لیپ فراگ مورد بررسی قرار دهیم.همراه دو فایل برنامه نویسی که در متلب نوشته شده اند (برای روش لیپ فراگ و Ftcs ) یک فایل راهنما بصورت PDF  ، در 25 صفحه نیز گردآوری شده است. این فایل راهنما به تشرح کامل روش لیپ فراگ پرداخته است  و نتایج حاصل از پروژه نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.فایل راهنما به نحوی است که با مطالعه ی آن می توانید به کد نویسی صورت گرفته اشراف کامل داشته باشید.لازم به ذکر است در صورت پیش آمدن سوال در زمینه ی کدنویسی می توانید به بخش پشتیبانی سایت (که در بالای صفحه قرار دارد) مراجعه کرده و آن را با ما در میان بگذارید.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 

 


مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

 

 

 

 

 

(حل عددی به روش اویلر پیشرو صورت گرفته است.)

در ریاضیات و علوم محاسباتی، روش اویلر، یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی (یا به اصطلاح ODE) مرتبه اول، با یک مقداراولیه داده شده است. این روش ساده ترین راه حل  برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی است.

این روش برای استخراج و پیدا کردن نقطه ی بعدی از شیب در هر نقطه استفاده می کند و آن را به نقطه ی مجاور خود بسط می دهد.

این فایل کد نویسی برای معادلات به شکل کلی زیر قابل حل می باشد:

 

همراه فایل برنامه نویسی که در متلب نوشته شده است یک فایل راهنمای جامع  بصورت PDF (در5  صفحه) گردآوری شده است.این کدنویسی برای یک تابع مشخص با مقدار اولیه مشخص نوشته شده است .لازم به ذکر است که این کد نویسی قابل ویرایش بوده و قابلیت حل تمامی معادلات دیفرانسیل معمولی درجه ی اول را دارد.(با روش اویلر پیشرو)

شرح کد نویسی و نکات لازم در فایل راهنما همراه با تصاویر ضمیمه شده است.همچنین در فایل راهنما مقادیر بدست آمده از حل عددی و دقیق با یکدیگر مقایسه گردیده اند.(مشاهده خواهید نمود که این روش از دقت بسیار خوبی برخوردار است.)همچنین کدهای لازم برای حل دقیق معادلات دیفرانسیل با شرایط اولیه در میپل نیز در فایل راهنما ضمیمه شده است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند شوید.این محصول می تواند به عنوان یک پروژه و هم چنین یک ارائه درسی مورد استفاده علاقه مندان و دانشجویان قرار گیرد.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

مقایسه حل عددی با حل دقیق معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در متلب

 

 

 

 

 

(حل عددی به روش اویلر پیشرو صورت گرفته است.)

در ریاضیات و علوم محاسباتی، روش اویلر، یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی (یا به اصطلاح ODE) مرتبه اول، با یک مقداراولیه داده شده است. این روش ساده ترین راه حل  برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی است.

این روش برای استخراج و پیدا کردن نقطه ی بعدی از شیب در هر نقطه استفاده می کند و آن را به نقطه ی مجاور خود بسط می دهد.

این فایل کد نویسی برای معادلات به شکل کلی زیر قابل حل می باشد:

 

همراه فایل برنامه نویسی که در متلب نوشته شده است یک فایل راهنمای جامع  بصورت PDF (در5  صفحه) گردآوری شده است.این کدنویسی برای یک تابع مشخص با مقدار اولیه مشخص نوشته شده است .لازم به ذکر است که این کد نویسی قابل ویرایش بوده و قابلیت حل تمامی معادلات دیفرانسیل معمولی درجه ی اول را دارد.(با روش اویلر پیشرو)

شرح کد نویسی و نکات لازم در فایل راهنما همراه با تصاویر ضمیمه شده است.همچنین در فایل راهنما مقادیر بدست آمده از حل عددی و دقیق با یکدیگر مقایسه گردیده اند.(مشاهده خواهید نمود که این روش از دقت بسیار خوبی برخوردار است.)همچنین کدهای لازم برای حل دقیق معادلات دیفرانسیل با شرایط اولیه در میپل نیز در فایل راهنما ضمیمه شده است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند شوید.این محصول می تواند به عنوان یک پروژه و هم چنین یک ارائه درسی مورد استفاده علاقه مندان و دانشجویان قرار گیرد.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج اجرای برنامه می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

 

 

 

 

 

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی همراه با تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه مربع شکل به روش تفاضل محدود در متلب

شرح پروژه :

معادله حاکم و شرایط مرزی و شرایط اولیه

معادله انتقال حرارت بصورت دو بعدی و غیر دائم می باشد.(همراه با تولید حرارت در مرکز صفحه)

ضریب نفوذ حرارتی و مقدار تولید حرارت داخلی ثابت می باشند.

شرایط مرزی :

 • دما بر روی لبه ی صفحه ی پایینی ثابت فرض شده است.
 • دما بر روی سایر لبه های صفحه مربع شکل ، صفر در نظر گرفته شده است.
 • لازم به ذکر است می توان شرایط مرزی و اولیه را تغییر داد.

شرایط اولیه :

با توجه به وجود تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه ، دمای این نقاط ثابت در نظر گرفته شده است.

( منظور از این نقاط  گره های موجود در مرکز صفحه می باشد.)

هندسه مسئله

دامنه حل و هندسه مورد مطالعه یک صفحه مربع شکل می باشد که ابعاد آن بر اساس ابعاد داده شده در مسئله تعیین می شوند.

 

گسسته‌سازی فضا و دامنه حل با تولید شبکه عددی  

در این پروژه ، برای گسسته‌سازی دامنه حل از یک شبکه منظم و یکنواخت استفاده شده است. در شبکه بندی ، یک سری نقاط در دامنه حل و مرزهای آن مشخص شده‌اند. در نهایت و پس از حل عددی معادلات حاکم، جوابها (مقادیر دما) صرفا بر روی این نقاط بدست می آیند.

 

خواسته ها :

 •      کانتور های دما را در زمان های مختلف رسم کنید؟
 • دماهای نهایی (پس از همگرایی مسئله با مقدار همگرایی مشخص) گره ها را بدست آورید؟

      (از روش تفاضل محدود استفاده کنید.)

همراه فایل کد نویسی  پروژه که در متلب نوشته شده است یک فایل راهنما بصورت PDF (در 5 صفحه)نیز گردآوری شده است که به بررسی مراحل انجام شده در نرم افزار و همچنین تئوری مسئله(همراه با شکل) می پردازد.این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند شوید.این محصول می تواند به عنوان یک پروژه و هم چنین یک ارائه درسی مورد استفاده علاقه مندان و دانشجویان قرار گیرد. 

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 

 


حرکت هماهنگ

حرکت هماهنگ

حرکت هماهنگ

 

 

 

 

 

 

 

مسئله :

دو سیلندر برای جابجایی قطعات از یک  انبار به ترتیب روی یک  سطح شیب دار، مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامیکه یک دکمه فشار داده می شود ، سیلندر اول حرکت پیشروی را انجام می دهد، قطعه را از انبار به سمت بیرون حرکت داده و آن را برای قرار گرفتن در منطقه کاری سیلندر دوم جهت انتقال به سطح شیب دار خروجی ، هدایت می کند. به محض اینکه  قطعه انتقال داده شد ، سیلندر اول به داخل بر می گردد و عملیات بوسیله ی سیلندر دوم ادامه پیدا می کند. تایید تمامی  وضعیت های بیرون آمدن و داخل رفتن مورد نیاز می باشد.

همراه فایل پروژه که در نرم افزار FESTO انجام شده است یک فایل PDF (در 6 صفحه) نیز با شرح مراحل انجام شده ضمیمه شده است.لازم به ذکر است می توان نرم افزار FESTO  را با حجم خیلی کم از سایت های مختلف دانلود کرد و از این نرم افزار فوق العاده در طراحی سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده کرد.در این فروشگاه فایل آموزش این نرم افزار نیز وجود دارد که با تهیه ی آن می توانید به تمامی امکانات نرم افزار آشنایی داشته باشید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 

 


شیر تاخیر زمانی

شیر تاخیر زمانی

شیر تاخیر زمانی

 

 

 

 

 

مسئله :

یک سیلندر دو طرفه جهت پرس کردن قطعات چسبدار به همدیگر،مورد استفاده قرار می گیرد. به  محض تحریک دکمه،سیلندر حرکت پیشروی  را انجام می دهد. هنگامیکه  به موقعیت  پیشروی  کامل رسید ،سیلندر  می بایستی  برای مدت T=6 ثانیه در این  حالت باقی  بماند و بعد فوراٌ به وضعیت  اولیه  خود باز گردد.بازگشت سیلندر باید  قابل تنظیم  باشد.شروع سیکل  بعد تنها زمانی امکان پذیر است که سیلندر به طور کامل به وضعیت اولیه  بازگشته باشد.

همراه فایل پروژه که در نرم افزار FESTO انجام شده است یک فایل PDF (در 4 صفحه) نیز با شرح مراحل انجام شده ضمیمه شده است.لازم به ذکر است می توان نرم افزار FESTO  را با حجم خیلی کم از سایت های مختلف دانلود کرد و از این نرم افزار فوق العاده در طراحی سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده کرد.در این فروشگاه فایل آموزش این نرم افزار نیز وجود دارد که با تهیه ی آن می توانید به تمامی امکانات نرم افزار آشنایی داشته باشید.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


کنترل وابسته به فشار

کنترل وابسته به فشار

کنترل وابسته به فشار

 

 

 

 

 

مسئله :

یک  قطعه پلاستیکی با استفاده از حدیده  ای که توسط سیلندر دو طرفه رانده می شود ،به صورت برجسته شکل می گیرد . هنگام تحریک  دکمه ، حدیده  میبایستی حرکت پیشروی  را انجام داده و قطعه پلاستیکی  را برجسته نماید. حرکت برگشتن حدیده هنگامی  انجام خواهد شد که فشار مورد نظر در پشت پیستون سیلندر ایجاد  شده باشد . فشار برجسته کاری باید  قابل تنظیم  باشد.

همراه فایل پروژه که در نرم افزار FESTO انجام شده است یک فایل PDF(در 4 صفحه) نیز با شرح مراحل انجام شده ضمیمه شده است.لازم به ذکر است می توان نرم افزار FESTO  را با حجم خیلی کم از سایت های مختلف دانلود کرد و از این نرم افزار فوق العاده در طراحی سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده کرد.در این فروشگاه فایل آموزش این نرم افزار نیز وجود دارد که با تهیه ی آن می توانید به تمامی امکانات نرم افزار آشنایی داشته باشید.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه

کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه

کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه

 

 

 

 

 

مسئله :

با فشردن یک دکمه ، سیلندر یک طرفه با قطر 25 میلی متر  باید یک قطعه را محکم بگیرد. تا مدت زمانی که دکمه در حالت تحریک است ، سیلندر  باید وضعیت خود را حفظ کند و زمانیکه  دکمه از حالت تحریک خارج شد به داخل بر گردد.

همراه فایل پروژه که در نرم افزار FESTO انجام شده است یک فایل PDF (در 3 صفحه) نیز با شرح مراحل انجام شده ضمیمه شده است.لازم به ذکر است می توان نرم افزار FESTO  را با حجم خیلی کم از سایت های مختلف دانلود کرد و از این نرم افزار فوق العاده در طراحی سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده کرد.در این فروشگاه فایل آموزش این نرم افزار نیز وجود دارد که با تهیه ی آن می توانید به تمامی امکانات نرم افزار آشنایی داشته باشید.

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل

 


Internal Combustion Engine

Internal Combustion Engine

Internal Combustion Engine

 

 

 

 

 

 

 

موتور احتراق داخلی

موتورهای درون‌سوز یا موتورهای احتراق داخلی به موتورهایی گفته می‌شود که در آن‌ها مخلوط سوخت و اکسیدکننده (معمولاً هوا یا اکسیژن)  در داخل محفظه بسته‌ای واکنش داده و محترق می‌شوند. بر اثراحتراق گازهای داغ با دما و فشار بالا حاصل می‌شوند و بر اثر انبساط این گازها قطعات متحرک موتور به حرکت درآمده و کار انجام می‌دهند. هرچند غالباً منظور از به‌کار بردن اصطلاح موتورهای درون‌سوز، موتورهای معمول در خودروها می‌باشند، با این حال موتورهای موشک و انواع موتور های جت نیز مشمول تعریف موتورهای درون‌سوز می‌شوند.

این فایل بصورت PDF بوده و در 382 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این فایل مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

مقدمه ای بر موتور های احتراق داخلی، سیکل های گازی، چرخه هوا سوخت ، کنترل و آزمایش موتور ، اصطکاک و...

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.

 

 


Refrigeration and Air Conditioning

Refrigeration and Air Conditioning

Refrigeration and Air Conditioning

 

 

 

 

 

 

 

تبرید و تهویه مطبوع

تهويه مطبوع  علمي است که به بررسي اصول کنترل درجه حرارت، رطوبت، سرعت و تميزي هوا در محيط به منظور رسيدن به شرايط آسايش انسان مي پردازد.

از آنجا که بخش عمده اي از زندگي انسان در ساختمان ميگذرد، انتخاب صحيح نوع سيستم تهويه مطبوع براي ساختمان تصميم مهمي است که توسط مهندس طراح اتخاذ ميگردد. مهمترين مواردي که مهندس طراح جهت انتخاب سيستم مناسب بايد در نظر داشته باشد عبارت است از:


-امکانات مالي
-کاربري، محل و فضاي موجود در ساختمان
-شرايط محيطي مانند دما، رطوبت، شدت باد، شدت تابش و ميزان سايه
-ميزان تغييرات بارهاي داخلي ساختمان در طول روز
-انتظارات کارفرما در مورد کيفيت هوا

این فایل بصورت PDF بوده و در 384 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

 سیکل تبرید ، اجزا تشکیل دهنده ی سیکل تبرید از قبیل کمپرسور ها ، کندانسور ، اواپراتور ، شیر انبساط ،کنترل کننده ها و دیگر اجزا ی سیکل ، چرخه ی تهویه مطبوع و معرفی شاخص های آن از قبیل رطوبت ، تمیزی هوا و ....

همچنین مثال هایی کاربردی نیز در زمینه های مطرح شده وجود دارد که به درک بیشتر مفاهیم کمک شایانی می کند.

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.

 

 


Pumps and Hydraulics

Pumps and Hydraulics

Pumps and Hydraulics

 

 

 

 

 

 

 

پمپ ها امروزه نقش غیر قابل انکاری را در صنایع مختلف ایفا می کنند. یکی از کاربرد های پمپ ها در سیستم های هیدرولیکی می باشد .بسته به کاربری های متفاوت نوع پمپ بکار گرفته شده نیز متفاوت می باشد. این فایل بصورت PDF بوده و در 577 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

اصول مقدماتی سیالات ، اصول هیدرولیک ، پمپ های گریز از مرکز ، پمپ های دورانی ، پمپ های بازگشتی و...

در پایان نیز اجزا سیستم های هیدرولیکی بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.

 

 


مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

این فایل بصورت PDF بوده و سوالات در زمینه دروس رشته مهندسی مکانیک از قبیل مکانیک سیالات ، انتقال حرارت ، ترمودینامیک ، کنترل ، ارتعاشات، دینامیک ، دینامیک ماشین ، مقاومت مصالح ، طراحی اجزا ، روش های تولید ، علم مواد می باشد .این مجموعه در 21 صفحه گردآوری شده است.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل