پاورپوینت درباره نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان - 40 اسلاید  

پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدان - 40 اسلاید


پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان - 40 اسلاید  

پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدان - 40 اسلاید


پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران با تأكید بر جذب شایستگان و پرورش كارآمدانپاورپوینت درباره نظام شایستگی درشركت ملی گاز ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتویاتمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسیشایستگی و شایسته سالاری در لغت انگلیسیشایستگی در فرهنگ قرآنی و دینیتعاریفطراحی برنامه آموزشیشایستگیهای محوری در شركت ملی گازتشخیص نیازهای آموزشی در 3 سطحمدل رابرت كاتز (1974) مدل شایستگیسیاستهای منابع انسانی (آمـوزش)سیاستهای منابع انس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران  

پاورپوینت درمورد نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلاید  :43 اسلاید بخشی ازاسلایدها:شایستگی در فرهنگ قرآنی و دینی: فرهنگ دینی: «فضیلت» برای فرد و جامعه، معادل شایستگی به كار می رود.فضیلت به معنی؛ زیادت، برتری و ضدنقص می باشد.فرهنگ قرآنی: دو نوع فضیلت داریمفضیلت تفصلی (خدایی): استعداد و عطاء و رحمت خداوندیفضیلت كسبی (اكتسابی): در اثر تلاش و ممارست به دست می آید.همچنین د

ادامه مطلب  

سرمايه فكري و توسعه شايسته سالاري در سازمانها  

سرمایه فكری و توسعه شایسته سالاری در سازمانها


سرمایه فكری شایستگان توسعه شایسته سالاری در سازمانهاشایسته سالاری كه به مفهوم به كارگماری مناسب ترین افراد در متناسب ترین جایگاه ها در یك سازمان بیان می شود، در سازمانهای رشدیافته و یا در حال رشد بسیار بااهمیت و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است.دستیــابی به چنین امر مهم نیـاز به برنامـــه ریزی راهبردی در سازمانها و توجه عمیق به تغییرات داخلی و محیطی دارد، این میان بخش سیاستگزار

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظام شايستگی درشركت ملی گاز ايران  

پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران


پاورپوینت نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانفرمت : ppt پاورپوینتتعداد اسلاید :43تعاریف:هر چند رویكرد شایستگی در جوامع و در مدیریتها جدید نیست اما رویكردهای مبتنی بر شایستگی از 1970 به بعد و با پیوند آن با روانشناسی جدید توسعه گسترده ای پیدا كرده است.دیوید مك كلند روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد، با رد موفق بودن آزمونهای سنتی هوش و مدرك تحصیلی برای پیشگویی عملكرد شغلی، رویكرد مبتنی بر شای

ادامه مطلب  

تحقیق اهمیت مديريت انگيزش در افزایش بهره وری  

تحقیق اهمیت مدیریت انگیزش در افزایش بهره وری


تحقیق اهمیت مدیریت انگیزش در افزایش بهره وری در حجم 75 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:شیوه‌ها و تكنیك‌های مدیریت در جهت ایجاد انگیزشامروزه یكی از وظایف بسیار مهم مدیران و سرپرستان این است كه رفتار زیردستشان را بهبود دهند تا بتوانند از استعدادهای بالقوه آنها استفاده كنند، بررسی‌های آماری نشان داده است كه:88 درصد از كاركنان می‌خواهند سخت كار كنند و حداكثر

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران - 41 اسلاید  

پاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران - 41 اسلاید


پاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانپاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانپاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانپاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایراناین فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:nاستانداردسازی آزمون استخدامی و طرح آموزش بدواستخدام

ادامه مطلب  

پاورپوینت توسعه شايسته سالاري -جذب شايستگان و پرورش كارآمدان-43 اسلاید  

پاورپوینت توسعه شایسته سالاری -جذب شایستگان و پرورش كارآمدان-43 اسلاید


قسمتی از اسلایدها    تعاریف:هر چند رویكرد شایستگی در جوامع و در مدیریتها جدید نیست اما رویكردهای مبتنی بر شایستگی از 1970 به بعد و با پیوند آن با روانشناسی جدید توسعه گسترده ای پیدا كرده است.دیوید مك كلند روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد، با رد موفق بودن آزمونهای سنتی هوش و مدرك تحصیلی برای پیشگویی عملكرد شغلی، رویكرد مبتنی بر شایستگی را به عنوان ابز

ادامه مطلب  

پاورپوینت توسعه شايسته سالاري -جذب شايستگان و پرورش كارآمدان-43 اسلاید  

پاورپوینت توسعه شایسته سالاری -جذب شایستگان و پرورش كارآمدان-43 اسلاید


قسمتی از اسلایدها    تعاریف:هر چند رویكرد شایستگی در جوامع و در مدیریتها جدید نیست اما رویكردهای مبتنی بر شایستگی از 1970 به بعد و با پیوند آن با روانشناسی جدید توسعه گسترده ای پیدا كرده است.دیوید مك كلند روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد، با رد موفق بودن آزمونهای سنتی هوش و مدرك تحصیلی برای پیشگویی عملكرد شغلی، رویكرد مبتنی بر شایستگی را به عنوان ابز

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان


پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان ترجمه دکتر اعرابی و فیاضی فصل چهارم طراحی شغل مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عملگرگ ال. استوارت، کنت جی. براونترجمه محمد اعرابی - مرجان فیاضیاهداف فصلتبیین هماهنگی طراحی شغلی با استراتژی کلی منابع انسانیتشریح مراحل فرآیند تجزیه و تحل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان


پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان ترجمه دکتر اعرابی و فیاضی فصل چهارم طراحی شغل مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عملگرگ ال. استوارت، کنت جی. براونترجمه محمد اعرابی - مرجان فیاضیاهداف فصلتبیین هماهنگی طراحی شغلی با استراتژی کلی منابع انسانیتشریح مراحل فرآیند تجزیه و تحل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان  

پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان


پاورپوینت فصل چهار طراحی شغل کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل استورات و بروان ترجمه دکتر اعرابی و فیاضی فصل چهارم طراحی شغل مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عملگرگ ال. استوارت، کنت جی. براونترجمه محمد اعرابی - مرجان فیاضیاهداف فصلتبیین هماهنگی طراحی شغلی با استراتژی کلی منابع انسانیتشریح مراحل فرآیند تجزیه و تحل

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد موقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت در سيستم مديريت مركزي نسل آينده  

تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مركزی نسل آینده


نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش تعداد صفحات :29 صفحه بخشی از تحقیق :موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مركزی نسل آیندهنویسنده : دی نافری من (Dana w.freeman)اخیراً ، درجات صلاحیت مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است . بسیاری از سازمان ها و فروشنده های مركزی مدیریت نرم افزاری بشری از درجات صلاحیت صحبت می كنند و ؛ هر چند تعداد انگشت شماری از

ادامه مطلب  

تحقیق خـط فارسـي و رايـانـه  

تحقیق خـط فارسـی و رایـانـه


مشخصات فایل:تحقیق خـط فارسـی و رایـانـهقالب بندی: وردتعداد صفحات: 14  بخشی از تحقیق: زبان فارسی که زبان ملی ما و وسیله ارتباط میان ایرانیان و فارسی زبانان داخلی و خارج کشور است، به صورت فعلی خود بیش از هزار سال عمر و ادبیات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ایرانیان، زبان ما در این مدت کمتر تحول بنیادی پیدا کرده است. هر چند، در نخستین قرن های تکوین زبان فارسی، در سطح واژگانی و نحوی تفاوت هایی میان متونی

ادامه مطلب  

پاورپوینت جايگاه شايستگی محوری در مدل مبنا  

پاورپوینت جایگاه شایستگی محوری در مدل مبنا


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت جایگاه شایستگی محوری در مدل مبنا می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستجایگاه شایستگی محوری در مدل مبناضرورت‌ها، ویژگی‌ها، مثال‌ها شایستگی محوری هامل و پاراهالد – نظریه پردازان اصلیتعاریف اجزای سلسله مراتب شایس

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران - 40 اسلاید  

پاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایران - 40 اسلاید


پاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانپاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانپاورپوینت با عنوان نظام شایستگی درشركت ملی گاز ایراناین فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:nاهداف بسیاری برای امر مترتب است که اهم آن عبارتند از :

ادامه مطلب  

چهار مقاله در خصوص ارزشيابي كاركنان  

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان


139 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق رشته مدیریت صنعتیدرپاسخهای جمع آوری شده به پرسشی كه به همین منظور توسط نگارنده ارائه شده تقریبا 90 درصد پاسخ دهندگان هدف از ارزشیابی كاركنان را در حوزه پرسشهای 1و3 جدول فوق تشخیص داده اند و به عبارت دیگر هدف اصلی ارزشیابی را تعیین میزان شایستگی در جهت تشخیص معیاری برای ترفیعات ذكر كرده اند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران  

پاورپوینت درباره نظام شایستگی درشرکت ملی گاز ایران


قالب فایل (پاورپوینت) قابل ویرایش آماده پرینتلینک دانلود پایین صفحهتعداد اسلاید: 43بخشی از اسلایدها:مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی:حالت و كیفیت شایسته                           صلاحیت، قابلیت، لیاقت  شایستگی در فرهنگ قرآنی و دینی: فرهنگ دینی: «فضیلت» برای فرد و جامعه، معادل شایستگی به كار می رود.فضیلت به معنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی  

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی


قالب فایل(پاورپوینت)لینک دانلود پایین صفحهتعداد اسلاید:43بخشی از اسلایدنظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی:حالت و كیفیت شایسته                           صلاحیت، قابلیت، لیاقت  پیمبر بدان داد مر علم حق را                     كه شایسته دیدش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی  

پاورپوینت درباره مفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی


قالب فایل(پاورپوینت)لینک دانلود پایین صفحهتعداد اسلاید:43بخشی از اسلایدنظام شایستگی درشركت ملی گاز ایرانمفهوم لغوی شایستگی در ادبیات فارسی:حالت و كیفیت شایسته                           صلاحیت، قابلیت، لیاقت  پیمبر بدان داد مر علم حق را                     كه شایسته دیدش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آیینه، كار و شایستگی


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:تدریس درس سوممثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آیینه، كار و شایستگی


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:تدریس درس سوممثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به کار

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آیینه، كار و شایستگی


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:تدریس درس سوممثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به کار

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آیینه، كار و شایستگی


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: تدریس درس سوممثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به کار باید داد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آیینه، كار و شایستگی


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:تدریس درس سوممثل آیینه،کار و شایستگی اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی و کتبی) 1- معنی هر واژه را بگویید.( 1/5 نمره) گردان سپهر ، حقّه ، اِنعام ، صنع ، دیبا ، محبس 2- مفهوم « هر یکی را هر چه به کار

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی يا شناخت ويژگی های فردی افراد  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افراد


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افرادشناسایی شایستگی هاشایستگی یک لازمه متعارف برای یک فرد به منظور به درستی انجام دادن یک کار خاص است. شامل ترکیبی از دانش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در جهت بهب

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی يا شناخت ويژگی های فردی افراد  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افراد


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افراد شناسایی شایستگی ها شایستگی یک لازمه متعارف برای یک فرد به منظور به درستی انجام دادن یک کار خاص است. شامل ترکیبی از دانش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در جهت بهبود

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی يا شناخت ويژگی های فردی افراد  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افراد


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افرادشناسایی شایستگی هاشایستگی یک لازمه متعارف برای یک فرد به منظور به درستی انجام دادن یک کار خاص است. شامل ترکیبی از دانش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در جهت بهب

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی يا شناخت ويژگی های فردی افراد  

پاورپوینت با موضوع مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افراد


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مهارت رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی افرادشناسایی شایستگی هاشایستگی یک لازمه متعارف برای یک فرد به منظور به درستی انجام دادن یک کار خاص است. شامل ترکیبی از دانش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در جهت بهب

ادامه مطلب  

تحقیق کارکردهای بازار  

تحقیق کارکردهای بازار


تحقیق کارکردهای بازار در حجم 46 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متان زیر:برخی از ویژگی های كاركردی انواع بازار از لحاظ كاركردیبازارها را از لحاظ حوزة كاركردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری، روستایی و منطقه ای یا بین راهی می توان طبقه بندی كرد.بازارهای شهری : همة  بازارهایی را كه حوزة كاركردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است  بازارهای شهری می نامند  بازار به عنوان یك فضای فعال

ادامه مطلب  

الگوهاي يادگيري مبتني بر شايستگي  

الگوهای یادگیری مبتنی بر شایستگی


در موسسات آموزشی عالی روش های یادگیری خودكار زیاد پیشرفت نمی كند. درعوض فرصت های یادگیری را به صورت مستقیم بوجود آورده كه شایستگی هایی مشخص شده و به چندین روش یادگیری انجام می شود. این الگویی است كه در نهایت نقش های دانشكده ، موسسات و تاییدات را دوباره تعریف می كند.

این فایل در فرمت ورد بوده و شامل دو فایل ورد 19 صفحه ای و 2 عكس نموداری است.

ادامه مطلب  

الگوهاي يادگيري مبتني بر شايستگي  

الگوهای یادگیری مبتنی بر شایستگی


در موسسات آموزشی عالی روش های یادگیری خودكار زیاد پیشرفت نمی كند. درعوض فرصت های یادگیری را به صورت مستقیم بوجود آورده كه شایستگی هایی مشخص شده و به چندین روش یادگیری انجام می شود. این الگویی است كه در نهایت نقش های دانشكده ، موسسات و تاییدات را دوباره تعریف می كند.

این فایل در فرمت ورد بوده و شامل دو فایل ورد 19 صفحه ای و 2 عكس نموداری است.

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) اقدام پژوهي و کاربرد آن در آموزش و تدريس  

پاور پوینت (اسلاید) اقدام پژوهی و کاربرد آن در آموزش و تدریس


 با سلام
فایل اقدام پژوهی و کاربرد آن در آموزش و تدریس یک پاورپوینت بسیار عالی در 209 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روابط عمومی و راهبردهای نوین آن در 123 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روابط عمومی و راهبردهای نوین آن در 123 اسلاید


        روابط عمومی (به انگلیسی Public relations یا به اختصار PR) به علمِ مدیریتِ چرخهٔ اطلاعات، مابینِ یک فرد یا سازمان، (اعم از بازرگانی و اقتصادی، دولتی یا سازمان مردم‌نهاد)، با عموم اطلاق می‌گردد.روابط عمومی، به مثابهِ پُلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن.روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌ش

ادامه مطلب  

تحقیق درباره تربیت  

تحقیق درباره تربیت


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:15  قسمتی از متن فایل دانلودی:چكیدهپناهگاه در مسائل اصولی، منطق و خرد است.اصولاً پناهگاه بشر در مسائل اصولی و اساسی، عقل و خرد است پیروی از هر مقامی ولو هر اندازه بزرگ باشد اگر توأم با منطق و استدلال نگردد از نظر اسلام بی‌ارزش است. دانشمند بزرگ شیعه مر

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد فلسفه هاي معاصر تربيت اخلاقي  

دانلود تحقیق در مورد فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی


لینک دانلود خرید پایین توضیحاتدسته بندی:وردنوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)تعداد صفحه:36     در این مقاله، پیشینه و اصول مفروضه چهار رویكرد معاصر تربیت اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. این رویكردها به ترتیب عبارتند از: رویكرد تبیین ارزش ها، شناختی –رشدی تحلیلی  و سنتی. هر یك از این رویكردها در پنج مرحله به بحث گذاشته می شوند: 1. قلمرو و محدوده تربیت اخلاقی؛ 2. روش های ع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1