طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

طراحی جرم ، دمپر جاذب برای تضعیف ارتعاشات در میپل

 

 

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

یک سیستم متشکل از جرم ، فنر و دمپر تحت یک نیرو قرار دارد که فرکانس آن با فرکانس طبیعی سیستم برابر است و سبب بروز پدیده تشدید می شود.

 

این برنامه مقدار بهینه سختی فنر و دمپر جاذب را برای به حداقل رساندن ارتعاشات سیستم محاسبه می کند.در نهایت نمودار پاسخ فرکانسی و دامنه بر حسب زمان ، در حالت بدون سیستم جاذب و با وجود سیستم جاذب برای سیستم ارتعاشی رسم می گردد.نتایج گویای تاثیر سیستم جاذب در کاهش ارتعاشات است.

پارامترهایی که به عنوان ورودی برای نرم افزار تعریف گردیده است به شرح زیر می باشد(با توجه به شکل) :

                m2    ,   m1     ,   K1     ,   b1

(همچنین موارد فوق قابل تغییر است.)

 

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس ارتعاشات و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

 

نتایج اجرای برنامه در تصاویر زیر قابل مشاهده است.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدیدی باز کنید.