محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

محاسبه دبی حجمی جریان بین دو مخزن با یک پمپ واسط در میپل

 

 

 

 

 

شرح پروژه :

یک پمپ برای انتقال جریان از یک مخزن به دیگری همانند شکل طرح ریزی شده است.  در دو طرف پمپ شیر های کنترل کننده قرار دارد.هر مخزن در معرض هوا قرار دارد.این پروژه مقدار جریان در لوله را با حل معادله برنولی برای سیستم با توجه به هد پمپ ، اصطکاک ناشی از لوله و اتصالات محاسبه می کند.

پارامترهایی که تحت عنوان ورودی به نرم افزار باید داده شود به شرح زیر است (با توجه به شکل):

L1 ، طول لوله در طرف چپ پمپ

D1 : قطر لوله در طرف چپ پمپ

L2 : طول لوله در طرف راست پمپ

D2 : قطر لوله در طرف راست پمپ

زبری لوله

Z1, Z2 : ارتفاع سیال در مخازن نسبت به سطح مبدا

هد پمپ

افت هد پمپ در ورودی و خروجی پمپ

ضریب اصطکاک ناشی از شیر ها

چگالی سیال

وسکوزیته سیال

(آحاد بر اساس سیستم SI می باشد.)

هدف پروژه محاسبه نرخ جریان در لوله می باشد.

کد نویسی این پروژه در قالب یک محیط گرافیکی صورت گرفته است. برای تغییر پارامتر ها احتیاج به هیچ گونه کد نویسی ندارید و با کلیک بر روی محاسبه نرخ جریان ، نتیجه بصورت عددی نمایش داده می شود.همچنین  یک فایل بصورت pdf  نیز (در 17 صفحه )  گردآوری شده است که در آن به بحث های مرتبط با پروژه از قبیل افت های جزئی ، افت بر اثر اصطکاک ، رابطه انرژی (برنولی) و حل چند مثال پرداخته شده است.

این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم (فقط 2000 تومان)  می توانید از نتایج این پروژه بهره مند گردید.این محصول می تواند به عنوان پروژه درس مکانیک سیالات و ...  مورد استفاده قرار گیرد.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل