حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی

 

 

 

 

 

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی همراه با تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه مربع شکل به روش تفاضل محدود در متلب

شرح پروژه :

معادله حاکم و شرایط مرزی و شرایط اولیه

معادله انتقال حرارت بصورت دو بعدی و غیر دائم می باشد.(همراه با تولید حرارت در مرکز صفحه)

ضریب نفوذ حرارتی و مقدار تولید حرارت داخلی ثابت می باشند.

شرایط مرزی :

  • دما بر روی لبه ی صفحه ی پایینی ثابت فرض شده است.
  • دما بر روی سایر لبه های صفحه مربع شکل ، صفر در نظر گرفته شده است.
  • لازم به ذکر است می توان شرایط مرزی و اولیه را تغییر داد.

شرایط اولیه :

با توجه به وجود تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه ، دمای این نقاط ثابت در نظر گرفته شده است.

( منظور از این نقاط  گره های موجود در مرکز صفحه می باشد.)

هندسه مسئله

دامنه حل و هندسه مورد مطالعه یک صفحه مربع شکل می باشد که ابعاد آن بر اساس ابعاد داده شده در مسئله تعیین می شوند.

 

گسسته‌سازی فضا و دامنه حل با تولید شبکه عددی  

در این پروژه ، برای گسسته‌سازی دامنه حل از یک شبکه منظم و یکنواخت استفاده شده است. در شبکه بندی ، یک سری نقاط در دامنه حل و مرزهای آن مشخص شده‌اند. در نهایت و پس از حل عددی معادلات حاکم، جوابها (مقادیر دما) صرفا بر روی این نقاط بدست می آیند.

 

خواسته ها :

  •      کانتور های دما را در زمان های مختلف رسم کنید؟
  • دماهای نهایی (پس از همگرایی مسئله با مقدار همگرایی مشخص) گره ها را بدست آورید؟

      (از روش تفاضل محدود استفاده کنید.)

همراه فایل کد نویسی  پروژه که در متلب نوشته شده است یک فایل راهنما بصورت PDF (در 5 صفحه)نیز گردآوری شده است که به بررسی مراحل انجام شده در نرم افزار و همچنین تئوری مسئله(همراه با شکل) می پردازد.این محصول از ویژه ترین محصولات این فروشگاه می باشد که با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانید از نتایج این پروژه بهره مند شوید.این محصول می تواند به عنوان یک پروژه و هم چنین یک ارائه درسی مورد استفاده علاقه مندان و دانشجویان قرار گیرد. 

تصاویر زیر مربوط به صفحاتی از  فایل راهنما و نتایج می باشد.برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید بر روی تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.