Internal Combustion Engine

Internal Combustion Engine

Internal Combustion Engine

 

 

 

 

 

 

 

موتور احتراق داخلی

موتورهای درون‌سوز یا موتورهای احتراق داخلی به موتورهایی گفته می‌شود که در آن‌ها مخلوط سوخت و اکسیدکننده (معمولاً هوا یا اکسیژن)  در داخل محفظه بسته‌ای واکنش داده و محترق می‌شوند. بر اثراحتراق گازهای داغ با دما و فشار بالا حاصل می‌شوند و بر اثر انبساط این گازها قطعات متحرک موتور به حرکت درآمده و کار انجام می‌دهند. هرچند غالباً منظور از به‌کار بردن اصطلاح موتورهای درون‌سوز، موتورهای معمول در خودروها می‌باشند، با این حال موتورهای موشک و انواع موتور های جت نیز مشمول تعریف موتورهای درون‌سوز می‌شوند.

این فایل بصورت PDF بوده و در 382 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این فایل مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

مقدمه ای بر موتور های احتراق داخلی، سیکل های گازی، چرخه هوا سوخت ، کنترل و آزمایش موتور ، اصطکاک و...

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.