Refrigeration and Air Conditioning

Refrigeration and Air Conditioning

Refrigeration and Air Conditioning

 

 

 

 

 

 

 

تبرید و تهویه مطبوع

تهويه مطبوع  علمي است که به بررسي اصول کنترل درجه حرارت، رطوبت، سرعت و تميزي هوا در محيط به منظور رسيدن به شرايط آسايش انسان مي پردازد.

از آنجا که بخش عمده اي از زندگي انسان در ساختمان ميگذرد، انتخاب صحيح نوع سيستم تهويه مطبوع براي ساختمان تصميم مهمي است که توسط مهندس طراح اتخاذ ميگردد. مهمترين مواردي که مهندس طراح جهت انتخاب سيستم مناسب بايد در نظر داشته باشد عبارت است از:


-امکانات مالي
-کاربري، محل و فضاي موجود در ساختمان
-شرايط محيطي مانند دما، رطوبت، شدت باد، شدت تابش و ميزان سايه
-ميزان تغييرات بارهاي داخلي ساختمان در طول روز
-انتظارات کارفرما در مورد کيفيت هوا

این فایل بصورت PDF بوده و در 384 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

 سیکل تبرید ، اجزا تشکیل دهنده ی سیکل تبرید از قبیل کمپرسور ها ، کندانسور ، اواپراتور ، شیر انبساط ،کنترل کننده ها و دیگر اجزا ی سیکل ، چرخه ی تهویه مطبوع و معرفی شاخص های آن از قبیل رطوبت ، تمیزی هوا و ....

همچنین مثال هایی کاربردی نیز در زمینه های مطرح شده وجود دارد که به درک بیشتر مفاهیم کمک شایانی می کند.

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.