Pumps and Hydraulics

Pumps and Hydraulics

Pumps and Hydraulics

 

 

 

 

 

 

 

پمپ ها امروزه نقش غیر قابل انکاری را در صنایع مختلف ایفا می کنند. یکی از کاربرد های پمپ ها در سیستم های هیدرولیکی می باشد .بسته به کاربری های متفاوت نوع پمپ بکار گرفته شده نیز متفاوت می باشد. این فایل بصورت PDF بوده و در 577 صفحه گردآوری شده است.موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشد:

اصول مقدماتی سیالات ، اصول هیدرولیک ، پمپ های گریز از مرکز ، پمپ های دورانی ، پمپ های بازگشتی و...

در پایان نیز اجزا سیستم های هیدرولیکی بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.