مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

مجموعه سوالات المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

این فایل بصورت PDF بوده و سوالات در زمینه دروس رشته مهندسی مکانیک از قبیل مکانیک سیالات ، انتقال حرارت ، ترمودینامیک ، کنترل ، ارتعاشات، دینامیک ، دینامیک ماشین ، مقاومت مصالح ، طراحی اجزا ، روش های تولید ، علم مواد می باشد .این مجموعه در 21 صفحه گردآوری شده است.

 در صورتی که این فایل آنچیزی نبود که به دنبال آن می گشتید می توانید در سایت زیر فایل خود را جست و جو و بیابید.

دهکده فایل